مهندس منصور حسن پور

مهندس منصور حسن پور

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری

مدرس دورهای تفسیر عکسهای هوایی برای ارگانهای دولتی و آموزشگاه های خصوصی 

مدرس نرم افزار های تخصصی فتوگرامتری

طراح وب 85%
HTML 70%
CSS 60%
Javascript 50%

منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: