مهندس بهرام چمنی

عضو هیات تحریریه دایره المعارف حقوق مهندسی ایران
مدرس و مشاور حقوقی مهندسی
مهندس ناظر پروژه های احداث تونل و ایستگاه‌های مترو تهران

طراح وب 85%
HTML 70%
CSS 60%
Javascript 50%

منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: