مهندس امیر رضا امجدی

مهندس امیر رضا امجدی

کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری

مدرس دوره های جامع نقشه یرداری با پهپاد در جامعه نقشه برداران ایران

مدرس دروس مرتبط با فتوگرامتری در دانشکده سازمان جغرافیایی وزارت دفاع

طراح وب 85%
HTML 70%
CSS 60%
Javascript 50%

منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: