مهندس امیر رضا امجدی

کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری

درباره من

مدرس دوره های جامع نقشه یرداری با پهپاد در جامعه نقشه برداران ایران

مدرس دروس مرتبط با فتوگرامتری در دانشکده سازمان جغرافیایی وزارت دفاع

طراح وب 85%
HTML 70%
CSS 60%
Javascript 50%
دوره های من