مهندس علیرضا هاشمی

مهندس علیرضا هاشمی

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

مدرس اندیشه شریف تهران
مدرس خانه عمران تهران
مدرس بیش از 100 دوره آمادگی آزمون

طراح وب 85%
HTML 70%
CSS 60%
Javascript 50%

منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: