a

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

اساتید ما

اساتید گروه آموزشی ژئوپی

مدرس نقشه برداری زمینی

مدرس نقشه برداری زمینی با توتال استیشن

مدرس دوره جامع ترازیابی

مدرس دوره جامع ترازیابی

مدرس دوره GPS

مدرس دوره GPS ایستگاهی و سامانه های تعیین موقعیت

مدرس دوره GPS

مدرس دوره GPS دستی و نرم افزار Google Earth و نقشه های UTM

مدرس دوره civil3D

مدرس دوره جامع civil3D